آخرین اطلاعیه
فراخوان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه

 

از کلیه اعضای رسمی انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران دعوت میشود در مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه این انجمن که در راستای اجرای ماده ۱۲ و ۱۴ اساسنامه برگزار میشود شرکت نمایند. ادامه...

عضویت

در صورتی که با خواندن شرایط عضویت مایل به ثبت نام در انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک هستید، مشخصات و مدارک خود را برای ما ارسال کنید.


انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA